Missie

Aanleggen van een landschap waarin mens en natuur samenwerken. Essentieel hierbij is het verrijken en opbouwen van de bodem en het ontwikkelen van een biotoop die een grote diversiteit aan planten en (wilde) dieren herbergt.

Zelfvoorzienend
Kiemkracht 64 wil laten zien dat het mogelijk is om (ruimschoots) zelfvoorzienend te zijn in onze voedselbehoefte zonder de bodem uit te putten. We streven ernaar om dit na de omschakelingsfase zonder input van buitenaf te realiseren.

Daadkrachtig team
Het organiseren van een daadkrachtig en enthousiast team van medewerkers met een gedeelde visie. Elk teamlid heeft de ruimte om vanuit zijn of haar unieke kwaliteiten invulling te geven aan het werk dat nodig is.

Bewustwording
Kiemkracht 64 wil uiteenlopende groepen mensen – van scholieren tot medewerkers van bedrijven – weer bewust maken van de waarde van de aarde. Zij reikt haar bezoekers een directe ervaring aan van de overvloed en schoonheid van een eetbaar landschap dat in co-creatie met de natuur is aangelegd. In het landschap zijn duurzame faciliteiten waar zowel particulieren als bedrijven gebruik van kunnen maken.